Videodisplay Karolinska Institutet

I entréhallen till aulan på Karolinska Institutet monterade vi sommaren 2013 denna stora videodisplay, som är en del av Ingegerd Råmans konstverk Falling water 10.6 and 95 light cones. Displayen löper från golv till tak över 2 hela våningsplan och mäter 9,4 x 8 meter, dvs ca 80 kvm med ett pixelavstånd på 12,5 mm cc. Till konstverket hör också 95 handslipade kristallkoner som placerats i det sluttande taket intill.

Vattenfallet som filmats är Forsakar, Skånes högsta vattenfall, som ligger i närheten av Ingegerds bostad och är en av hennes favoritplatser. Verket är helt ljudlöst och kompletterat med 95 slipade ljuskoner i olika mönster, tillverkade på Orrefors glasbruk i Småland. Aula Medica invigdes 2013 och byggnaden ritades av arkitekten Gert Wingårdh.

Mer om Falling water 10.6 and 95 light cones.