Parkeringsdetektorer i Westfields garage

,

Parkeringsdetektorer i Westfields garage

Till Westfields galleria ”Mall of Scandinavia” som ligger i Solna har vi  levererat ett parkeringssystem som både är ett detektering- och ett räknesystem för att ha kontroll över antalet lediga/upptagna parkeringsplatser och frekvens av besök/rörelse av fordon i ett parkeringsgarage. Det finns två modeller av spot Controls, 1-vägs spot Control som kan detektera två platser åt ett håll. Den andra modellen är en 2-vägs spot Control och kan detektera upp till 4 platser, två åt vardera håll, 180 grader mot varandra, systemet är webbaserat.

Objekt: 23 stycken parkeringsdetektorer med kameror

Plats: Westfield, Mall of Scandinavia i Solna

Fler projekt