Miljömonumentet vid Strandvägen

,

Miljömonumentet vid Strandvägen

Sedan 1994 står ett miljömonument på. Strandvägen. Verket består av två obelisker som visar vatten- respektive luftkvaliteten.

Objekt: Stenobelisk med integrerad LED

Plats: Stockholm, Strandvägen

Fler projekt