Informationsskyltar – VMS

VMS står för Variable Message System. Med grafiska informationsskyltar kan man informera trafikanter om evenemang, trafikstörningar eller planerade avstängningar i trafiknätet, samt vid behov leda trafikanter till alternativa vägar. Informationstavlorna berättar om köer, vägbyggen, hinder, väglag etc.