Hänvisningsskyltar

Det finns olika typer av hänvisningsskyltar. Somliga visar bilisten in mot parkeringshuset, andra visar besökarna till de lediga platserna i garaget.

hänvisningsskyltarparkeringsskyltar parkeringsledning