Fisketorvet Köpcentrum – stor LED-display

På ett köpcentrum i Köpenhamn sitter denna 2,5 x 24 meter LED-display. Displayen är formad konkav för att följa fasadens kurvatur. Skylten och är en s.k. walk-in, där det går att gå in i ett rum beläget i bakkant av, och längs med hela skylten. Där inifrån servas skylten.