Bloggarkiv

Cykelmätare motiverar till ökat cyklande

cykelmätare cykelbarometer focus

En cykelmätare eller cykelbarometer är en trafikräkningsstation som visar hur många cyklister som passerar en viss passage under en viss period. Cykelmätare från Focus Electronic hjälper er att föra statistik över cyklismen, synliggör cyklisterna och motiverar till ett ökat cyklande . Trafiken

Publicerad i Produkter

Parkeringsdetektering – Parkeringsledning

Parkeringsdetektering och parkeringsledning innebär minskad söktid för besökarna och lättare att hitta en parkeringsplats. Kraven på effektiv parkering är stora oavsett om det gäller ett köpcentrum, ett sjukhus eller en stadskärna.  Med parkeringsledning och platsdetektering kan anläggningen i realtid ge

Publicerad i Produkter

Reklamskyltar

Digitala reklamskyltar och LED-skärmar med rörlig bild och färger i 16 miljoner nyanser för storbildsreklam eller information. En reklamskylt kan placeras var som helst där det finns människor som passerar. Form, storlek, färg och pixelavstånd anpassas på alla LED-skärmar efter

Publicerad i Produkter

Infartsskyltar

Med digitala infartsskyltar som välkomnar in i staden kan man lätt informera om aktiviteter och marknadsföra lokala arrangemang. LED-skärmar med rörlig bild och färger i 16 miljoner nyanser för både reklam och samhällsinformation. Vi anpassar form, storlek, färg och pixelavstånd på våra

Publicerad i Produkter

Arenaskyltar

Sport Jumbotron Arenaskyltar Ullevi

Med hjälp av arenaskyltar, en mediakub eller jumbotron kan en idrottsarena bli mer publikvänlig och visuellt presentera information i realtid. Med en bra arenaskylt kan anläggningen visa resultat, reklam, repriser och livesända själva matchen på en och samma skärm. En

Publicerad i Produkter

Tid/Temp-skyltar

Tid/temp-skyltar som visar tid- och temperaturangivelser drar alltid ögonen till sig och får mycket uppmärksamhet. Ofta nämns företaget som förknippas med skylten ihop med tid-/tempen. ”Såg på TryggHansa-termometern i morse att det var 21 grader ute redan kl 8”. –

Publicerad i Produkter

Parkeringsskyltar

parkeringsskyltar

Digitala parkeringsskyltar kan placeras både utanför och inne i ett parkeringsgarage eller en parkeringsplats. Parkeringsskyltar ska hjälpa besökaren att hitta till och inom parkeringen, samt ibland upplysa vilka parkeringsregler som gäller. På andra platser här i vårt produktgalleri kan ni

Publicerad i Produkter

LED-skärmar och storbildsskärmar

LED-display Mall_of_Scandinavia

LED-skärmar, lysdiodskyltar och digitala skyltar är alla samlingsnamn för olika typer av elektroniska skyltar. Här i vårt produktgalleri har vi delat upp våra digitala skyltar efter vad de ska användas till. Är det reklamskyltar, infartsskyltar, arenaskyltar, tid/temp-skyltar eller digitala trafikskyltar ni söker?

Publicerad i Produkter

Trafikskyltar

trafikskyltar parkering

Begreppet trafikskyltar samlar flera av våra digitala skyltar för trafik. Trafikskyltar parkering kan också inkluderas. Här ryms tex informationsskyltar, variabla hastighetsskyltar, du-kör-för-fort och hänvisningsskyltar. Alla dessa finner ni mer detaljerat beskrivna här i vårt produktgalleri under respektive rubrik.

Publicerad i Produkter

Variabla Hastighetsskyltar

Med variabla hastighetsskyltar, också kallat VMS, är det lätt att justera maxhastigheten för en väg där trafikläget förändras.

Publicerad i Produkter

Informationsskyltar – VMS

VMS står för Variable Message System. Med grafiska informationsskyltar kan man informera trafikanter om evenemang, trafikstörningar eller planerade avstängningar i trafiknätet, samt vid behov leda trafikanter till alternativa vägar. Informationstavlorna berättar om köer, vägbyggen, hinder, väglag etc.

Publicerad i Produkter

Du Kör För Fort

Skyltarna registrerar hastigheten hos förbipasserande bilar, meddelar fordonets hastighet om den ligger under maxhastigheten och blinkar med texten FÖR FORT när hastighetsbegränsningen överskrids. Skyltarna kan vara stationära eller mobila.

Publicerad i Produkter

Hänvisningsskyltar

Det finns olika typer av hänvisningsskyltar. Somliga visar bilisten in mot parkeringshuset, andra visar besökarna till de lediga platserna i garaget.

Publicerad i Produkter